Tổ chức nghiên cứu thị trường và tư vấn toàn cầu Infoholic Research đã kết luận rằng thị trường thuốc tương đương sinh học toàn cầu sẽ đạt tốc độ tăng trưởng trung bình năm (CAGR) là 57,03% để đạt mức 99.28 tỷ USD vào năm 2024, trong một nghiên cứu mang tên “Thị trường thuốc tương đương sinh học toàn cầu – yếu tố thúc đẩy, khó khăn, cơ hội, xu hướng và dự báo: 2018–2024”.

Thuốc tương đương sinh học là những trị liệu được xác định là có tác dụng sinh học gần giống với các loại thuốc sinh hoc gốc đã được phê duyệt. Chúng được sản xuất bằng cách chuyển các loại thuốc sinh học gốc được chế tạo từ tế bào sống trong phòng thí nghiệm thành các phân tử sản xuất hàng loạt. Các thuốc tương đương sinh học khác với thuốc generic – sao chép nguyên bản phân tử thuốc gốc – bởi vì không thể tạo ra các bản sao thuốc sinh học giống hệt nhau.

Sự tăng trưởng thuốc tương đương sinh học được thúc đẩy bởi sự gia tăng số lượng bệnh nhân ung thư trên toàn cầu, chi phí điều trị của thuốc tương đương sinh học tiết kiệm hơn so với với thuốc sinh học gốc, cũng như một số thuốc bom tấn hết hạn bảo hộ. Tuy nhiên, nó sẽ bị cản trở bởi các quy trình sản xuất khó khăn, chi phí phát triển cao và khả năng thanh công hạn chế của các thuốc tương đương sinh học.

Infoholic Research đã phân tích thị trường tương đương sinh học dựa trên ba phân khúc: sản phẩm, tính ứng dụng và khu vực.

Các phân khúc nhỏ của sản phẩm bao gồm protein tái tổ hợp glycosyl hóa, protein tái tổ hợp không glycosyl hóa, peptide điều trị và các loại khác. Các protein glycosyl hóa tái tổ hợp có thị phần lớn nhất vào năm 2017. Nó cũng được kỳ vọng có CAGR cao vì chúng rẻ hơn so với các loại thuốc sinh học gốc, ứng dụng trị liệu rộng và nhiều sản phẩm bom tấn sẽ hết hạn bảo hộ sáng chế trong vài năm tới.

Ứng dụng của các loại thuốc tương đương sinh học bao gồm ung thư, rối loạn máu, rối loạn nhiễm trùng và các bệnh mãn tính và miễn dịch. Ung thư có thị phần lớn nhất; bệnh về máu, các bệnh mãn tính và miễn dịch dự kiến ​​sẽ tăng nhanh nhất trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2024.

Các khu vực được nghiên cứu là Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á Thái Bình Dương và các nước còn lại. Châu Âu có thị phần lớn nhất trong năm 2017, tiếp theo là Châu Á Thái Bình Dương, cũng được dự đoán là có tốc độ tăng trưởng trung bình năm (CAGR) cao nhất trong 6 năm tới.

Nguồn Pharmaceutical Technology