Những hình ảnh đầu tiên của cặp song sinh Trúc Nhi – Diệu Nhi sau khi rời phòng mổ.

Mặc dù ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, Trúc Nhi – Diệu Nhi đã rời phòng mổ để chuyển xuống...

Đọc thêm