TÓM TẮT

MỤC TIÊU:

Tóm tắt các nghiên cứu thử nghiệm về hiệu quả và độ an toàn của một liều đơn acetaminophen và ibuprofen trong điều trị cơn đau hoặc sốt của trẻ.

NGUỒN DỮ LIỆU:

Các báo cáo được thu thập bằng cách tìm kiếm các cơ sở dữ liệu vi tính (từ khi ra đời đến tháng 5 năm 2002) và các đăng ký, các tạp chí liên quan và các thư mục của các bài báo chính.

LỰA CHỌN NGHIÊN CỨU:

Mười bảy thử nghiệm mù đôi, ngẫu nhiên, có đối chứng với trẻ em (<18 tuổi) dùng thuốc để điều trị sốt hoặc đau vừa đến nặng.

TRÍCH XUẤT DỮ LIỆU:

Trong mô hình tác động cố định, các kết quả đo đối với một liều ban đầu của ibuprofen so với acetaminophen là tỷ số nguy cơ để đạt được hơn 50% mức giảm đau tối đa, kích thước ảnh hưởng đối với giảm nhiệt độ sốt, và tỷ số nguy cơ đối với các tác hại nhỏ và lớn.

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU:

Ibuprofen (4-10 mg / kg) và acetaminophen (7-15 mg / kg) cho thấy hiệu quả tương đương (3 thử nghiệm giảm đau, 186 trẻ em). Tỷ số nguy cơ ước tính là 1,14 (khoảng tin cậy 95% [CI], 0,82-1,58) ở 2 giờ sau khi nhận liều, và 1,11 (KTC 95%, 0,89-1,38) ở 4 giờ.

Ibuprofen (5-10 mg / kg) làm giảm nhiệt độ hơn acetaminophen (10-15 mg / kg) ở thời điểm 2, 4 và 6 giờ sau khi điều trị (các hiệu ứng trọng số tương ứng: 0.19 [95% CI, 0.05-0.33], 0.31 [95% CI, 0.19-0.44] và 0.33 [95% CI, 0.19-0.47]) (9 thử nghiệm sốt, 1078 trẻ em). Đối với ibuprofen 10 mg / kg (acetaminophen, 10-15 mg / kg), các hiệu ứng tương ứng là 0,34 (KTC 95%, 0,12-0,56), 0,81 (KTC 95%, 0,56-1,03) và 0,66 (KTC 95% 0,44-0,87).

Không có bằng chứng cho thấy các loại thuốc có sự khác nhau (hoặc giả dược) trong tỷ lệ mắc các tổn thương nhỏ hoặc lớn (17 thử nghiệm an toàn, 1820 trẻ).

KẾT LUẬN:

Ở trẻ em, liều đơn của ibuprofen (4-10 mg / kg) và acetaminophen (7-15 mg / kg) có hiệu quả tương tự để giảm đau từ vừa đến nặng, và an toàn tương tự như thuốc giảm đau hoặc hạ sốt.

Ibuprofen (5-10 mg / kg) là thuốc hạ sốt hiệu quả hơn so với acetaminophen (10-15 mg / kg) trong thời gian 2, 4, và 6 giờ sau điều trị.

(Nguồn: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15184213)